• İZMİR KENT KONSEYİ'NDEN AÇIKLAMA

  Özel İdare mallarının dağıtımında “akla, hakka ve hukuka uygunluk” talebinde bulunan İzmir Kent Konseyi Başkanı Güman Kızıltan, “Hiçbir şeyin tarafı değiliz ama İzmir’in ve İzmirlilerin hak ve hukukunu sonuna kadar takip edeceğiz. Ortadaki karar, sadece yasal açıdan değil meşruiyet açısından da tartışma konusudur” açıklamasını yaptı.
  İzmir Kent Konseyi Başkanı Güman Kızıltan ve Konsey Yürütme Kurulu üyeleri, İl Özel İdare mallarının paylaşımına ilişkin görüşlerini kamuoyu ile paylaştı. Devlet yönetiminde keyfi ve değişik yöntemlerin değil prensip ve kuralların hakim olması gerekliliğine vurgu yapan Kızıltan, Özel İdare mallarının Maliye Hazinesi’ne devredilmesini eleştirerek, konunun acil olarak düzeltilmesi için siyasileri ve tüm İzmir milletvekillerini davet etti.

  İzmir Kent Konseyi’nin Konak’ta bulunan binasında gerçekleştirilen toplantıya İzmir Kent Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Gülgün Erdoğan Tosun, Yürütme Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Huriye Toker, Çağrı Gruşçu, Mahmut Açıkkar, Abdullah Gül, Engelli Meclisi Başkanı Süleyman Er ile Gençlik Meclisi Başkanı Uğur Doylu da katıldı.

  Tam bir emrivaki

  İzmir Kent Konseyi olarak, kentteki en üst mülki amirliğin söz konusu paylaşıma ilişkin yaklaşımının “tipik geleneksel, bürokratik, merkezi-vesayetçi idari aktör davranışıyla örtüştüğü” kanaatini taşıdıklarını kaydeden Güman Kızıltan, “İzmir Büyükşehir Belediyesi, başından beri Özel İdare’ye ait menkul ve gayrimenkullere ilişkin ortaya konulacak tam bir envanter üzerinden hak, konu, aidiyet kriterlerini dikkate alan adil bir paylaşımı arzularken, tam bir emrivaki ile karşılaşılmıştır. Valilik makamı üç gün önce İl Özel İdaresinin gayrimenkullerinin tamamının Maliye Hazinesi’ne devredildiğini açıklamıştır. Demokratik yönetişim ve yerel demokrasiye inancın doğası gereği, bu sürecin katılımcı, şeffaf biçimde işlemesi gerekirken, Valilik makamının tek yönlü olarak almış olduğu karar yasallık açısından değilse bile, meşruiyet açısından yeni sorgulamalara ve tartışmalara yol açacaktır” diye konuştu.

  Akla, hakka, hukuka…

  İzmir Kent Konseyi olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin müzakereci talebinin salt hukuki değil, aynı zamanda meşru gerekçelere dayandığını düşündüklerini açıklayan Kızıltan şöyle devam etti:
  “Söz konusu meşru gerekçeler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Anayasal ve yasal olarak kent bütününde yerel-ortak ihtiyaçları tesis etmekle yetkilendirilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Devlet yönetiminde keyfi ve değişik yöntemler değil prensipler ve kurallar hakim olmalıdır. Türkiye’deki bütün şehirlerinin mülki idare yönünden hak ve hukuk ile idare edilmesi; aynı prensipler, aynı yönetmelikler ve aynı kanunlar dahilinde olur. Yoksa birine başka bir yöntem, diğerine başka bir yöntemi tatbik etmek, hiçbir şekilde dürüst bir idarenin başvuracağı yöntem olmamalıdır. Kanatimizce bir yanlışlık yapılmıştır. Bu yanlışlık, akla, hakka, hukuka ve adil bir düzen yapısının kurulması pahasına yeniden gözden geçirilmelidir. Biz muhalefete ve iktidara mensup olan ve İzmir’de milletvekili olarak seçilmiş bütün siyasilerden, bu konuda ortak akılda buluşmalarını talep ediyoruz. Biz hiçbir şeyin tarafı değiliz. İzmir’in ve İzmir’de yaşayanların hak ve hukukunu sonuna kadar takip edeceğiz. Eğer bu kararlar değiştirilmez ve devam edilirse, bu mallar kime verilirse verilsin ne şekilde kullanıldığının takibiyle kendimizi mükellef hissediyoruz. Ortadaki karar, sadece yasal açıdan değil meşruiyet açısından da tartışma konusudur. Dolayısıyla da hızla değiştirilmelidir. İzmir’in hakkı hiç bir şekilde kaybolmamalı, İzmir’e hizmet ile mükellef olan yönetimlere bu vazifelerini yerine getirmede yardımcı olacak şekilde kullanım hakkı ortaya çıkarılmalı ve bu hak doğrultusunda İzmirlinin alması gereken haklar ve hizmetler yerine getirilmelidir.”
 • 0 Comments:

  Yorum Gönder

  Adres

  Hürriyet Bulvarı No:5/1 K:3/302 Çankaya-Konak/İzmir

  E-posta

  cagri.gruscu@gmail.com
  another

  Telefon

  0232 425 8182
  0232 425 0505 (pbx)

  Mobil

  Whatsapp Hattı