• İzmir Kent Konseyi Başkanı (2015-2020)
  “Kentler kendine has niteliklerini yitirdiği ve bölgesel gelir adaletsizliğine maruz kaldığı sürece kent yoksulluğu artacaktır. Kentin yerlisi konumunda bulunan hemşehriler ise bu yoksulluğun sonucunda ötekileşecektir. Yalnız kentli arasında değil toplumsal cinsiyete yönelik ötekileşme de artacaktır. Kadın ve gençlerin sorunlarının çözümü sağlıklı bir yerelleşmeden geçer. Dileğimiz bunun ortadan kalkması için İzmirlinin ve kentlilerin taleplerinin karşılanabileceği bir yerelleşme ağının oluşmasıdır.” - Çağrı Gruşçu, 17 Kasım 2017, DHA


  Çağrı Gruşçu, İzmir’in en güçlü ve en geniş katılımlı kamu-sivil bileşeni olan İzmir Kent Konseyi'nin 2015 - 2020 yılları arasında başkanlığını yapmıştır. Başkanlık süresi içerisinde kentin yönetimine yön verirken kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, muhtarlar, sendikalar, üniversiteler ve hemşehrilerinin katılımıyla kent yönetiminde etkin rol oynadı. 

  Gruşçu başkanlığındaki İzmir Kent Konseyi'nin üretim ve hizmet bilançosu:

  İzmir Kent Konseyi, ‘üretim yılı’ temasıyla geçirdiği hizmet döneminde kent ve kentli için başarılı çalışmalar gerçekleştirirken yürütme kurulu tarafından uygulamaya alınan plan, proje ve etkinliklerle göz doldurdu.  ‘Katılın, birlikte yönetelim’ sloganıyla faaliyetlerini sürdüren İzmir Kent Konseyi, kentin yönetimine yön verirken kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, muhtarlar, sendikalar, üniversiteler ve hemşehrilerinin katılımıyla İzmir’in en güçlü ve en geniş katılımlı kamu-sivil bileşeni olma unvanıyla kent yönetiminde etkin rol oynuyor. ‘Üretim yılı’ temasıyla geçirdiği hizmet döneminde kentin yararına birçok başarılı uygulamayı hayata geçiren konsey, bir önceki hizmet yılında gerçekleştirdiği 7 proje ve 4 akademilik performansını katladı. İzmir Kent Konseyi, ulaşımdan yerelde kalkınmaya, ARGE’den çevreye, kent tarihinden kadın ve gençlere kadar bu yıl devam eden 13 proje, 4 eylem planı, 1 ana plan, 10 sürekli eğitim programı, 4 akademi çalışması gerçekleştirirken bir de ödül aldı.

  İzmir Kent Konseyi Başkanı Çağrı Gruşçu, üretim yılı ilan ettikleri bir hizmet dönemi boyunca çok çalıştıklarını belirterek “Gençlerin enerjisi ve kıdemlilerin birikimlerini harmanlayarak bir sinerji yarattık. Yaptıklarımızı yeterli görmüyoruz. Önümüzdeki dönem daha sistemli çalışıp daha çok üreteceğiz. Biz, İzmirlilerin çalışmalarımıza gönüllü olarak katılmasını, kentle ilgili kaygılarını, fikirlerini ve önerilerini ifade edebilmelerini ve kent yönetimine aktif katılım sağlamalarını istiyoruz. İzmir Kent Konseyi için artık hasat zamanıdır.” diye konuştu. Gruşçu, katkı ve desteklerinden ötürü yürütme kurulu üyelerine ve ekibine teşekkür etti.

  İşte İzmir Kent Konseyi’nin 2016-2017 hizmet dönemindeki uygulamalarından satır başları:

  Ulaşımda 2030 hedefli çalışma
  İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin ve kentlinin ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda İzmir ulaşımının 2030 yılı odaklı olarak şekillendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen İzmir Ulaşım Ana Planı çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda, İzmir Kent Konseyi Ulaşım Çalışma Grubu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı arasındaki koordineli çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Kentteki büyük ölçekli ulaşım projeleri hakkında veri toplama, analiz ve sentez süreçleri tamamlanarak gelecek ulaşım senaryolarının oluşturulması konusunda katkı sunan İzmir Kent Konseyi, İzmirlilerin daha iyi bir ulaşım imkânına ulaşması için süreci takip etmeye devam ediyor. Daha önce düzenlenen uzman çalıştayları ve çeşitli kurumların katılımıyla düzenlenen paydaş toplantılarına katkı sunan İzmir Kent Konseyi Ulaşım Çalışma Grubu’nun başkanlığını ise Ersun Gülcan yürütüyor.

  Ayrıca ilk defa İzmir Kent Konseyi’nin önerisi ile düzenlenmeye başlayan ve her sene 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın çeşitli kentlerinde kutlanan “Avrupa Hareketlilik Haftası” kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Otomobilsiz Kent Günü etkinlikleri gelenekselleşti. İzmir Kent Konseyi, önerisi neticesinde başlattığı, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları tarafından; sürdürülebilir, çevreye duyarlı ulaşım yöntemleri ve kent içi ulaşımda hareketliliğin özendirilmesi amacıyla sürdürülen etkinliklere katkı ve katılım sağlamaya devam ediyor.


  Yerelde kalkınmada köylü ve üreticiye cansuyu
  İzmir’in “yerelde kalkınma” hedefiyle öncülük ettiği ‘Yerelde Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi’ne katılımcı bir süreçle katkı sunmak ve stratejide tamamlayıcı bir rol üstlenmek amacıyla kurulan Yerelde Kalkınma Çalışma Grubu hem üretti hem de kazandırdı. Çalışma Grubu Başkanı Ziraat Mühendisi Mine Pakkaner’in öncülüğünde gerçekleştirilen İstiridye Mantarı Köy Tezgâhında Projesiyle, başta kadınlar olmak üzere kırsaldaki üretici ve köylünün meslek edinmesine ve gelirlerinin artmasına katkıda bulunuldu. Ziraat Mühendisleri Odası, Ege Kadın Buluşması ve EKDAV’ın kurumsal işbirliğiyle aile tipi basit mantar üretiminin özendirilmesi amacıyla verilen uygulamalı mantar yetiştiriciliği eğitimi sonrasında mantar kitleri ve tohumları dağıtılırken, eğitime köylüler tarafından gösterilen yoğun ilgi ise dikkat çekti. Dönem içinde Kemalpaşa, Buca, Çiğli, Bornova, Aliağa, Seferihisar ilçeleri olmak üzere toplamda 8 köyde 300 köylüye eğitim verildi ve mantar kiti dağıtıldı. Dağıtılan tohumlardan ciddi miktarda üretim elde edilirken ürünlerine pazar imkânı bulan köylü ve üreticiler aile ekonomisine katkıda bulundu. Köylüye ve üreticiye can suyu veren Yerelde Kalkınma Çalışma Grubu gelecek dönemde mevcut projesini sürdürürken kentte ve kırsalda yeni projeler geliştirmeyi hedefliyor.


  Genç ARGE ekibinden ‘3 boyutlu’ projeler
  İlk olarak ‘Elektromobil’ adını verdikleri güneş enerjisiyle çalışan otomobil üreterek yola çıkan ARGE ekibi İzmir’in gururu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Başkanlığını Kemal Özdemir’in yaptığı ARGE Çalışma Grubu, bünyesinde oluşturduğu Voltürk Teknoloji ekibi ile birlikte dünyada ilk olma niteliği taşıyan ve 25 mikronluk işlem yapan 3 boyutlu yazıcıyla, her yıl Sağlık Bakanlığına milyonlarca Türk lirasına mal olan ithal protezleri düşük maliyetle ve yerli imkânlarla üretme konusunda çalışıyor. Ayrıca ‘Gönüllü Üniversite/Meslek Rehberleri Projesi’ kapsamında üniversite ve meslek tercihinde bulunacaklar için ‘Ardunya’ adını taşıyan bir mobil uygulama geliştiren ARGE Çalışma Grubu, üniversite ve meslek tercihinde bulunma aşamasında olan kişilere büyük kolaylık sağladı. Uygulama sayesinde Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerin eğitimi, konumu, sosyal hayatı, ev ve yurt kiraları, günlük harcamaları, ulaşımı, gelecekteki iş imkânları gibi konularda ayrıntılı bilgi elde edinilebiliyor. Üç boyutlu yazılım hakkında çocuklara ve gençlere yönelik eğitimler veren ARGE ekibi, bu dönem onlarca kişiyi 3’üncü boyut ile buluşturdu.

  Çevreye ve doğal afetlere bilimsel bakış
  Bünyesinde oluşturduğu Çevre Sorunları Çalışma Grubu ile kentin öncelikli çevre sorunlarına ilişkin çözüm önerileri sunan İzmir Kent Konseyi, yerel yönetimler ve merkezi idare yöneticilerinin katılımıyla düzenlediği toplantı ve faaliyetlerle İzmir kamuoyuna halk sağlığı ve yasal mevzuatın uygulanmasına yönelik çok önemli uyarılarda bulunuldu. Başkanlığını Cem Arıkan’ın yaptığı ve kentsel alanlarda yıkılan binalardan açığa çıkan zararlı maddelerin etkileri ve kanser yapıcı kimyasal madde asbest hakkında bilgilendirme toplantısı düzenleyen Çevre Çalışma Grubu, aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen kent içi yeşil altyapı stratejisinin belirlenmesi konusunda önerilerde bulundu.

  İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Doğal Afetlerde Kadınlar Çalışma Grubu ise İzmir’de yaşayan en az bin kadına ulaşılarak kadınların doğal afetlerden en az zararla kurtulabilmeleri için kentin muhtelif bölgelerinde eğitimler vermeye ve kadınların aktif olarak afet çalışmalarına katılımlarını sağlamaya devam ediyor. Bu yıl düzenlenen Doğal Afetlerde Kadınlar Çalıştayı’nda İzmir’in afet planı ile ilgili üç önemli adım için değerlendirmeler yapılırken, 18 yıl önce hazırlanan İzmir’in Deprem Master Planının bir an önce güncellenmesi çağrısında bulunuldu. Moderatörlüğünü Hülya Bilgen’in yaptığı çalışma grubu, 10 metropol ilçede 35 mahallede 245 kişilik gruplar kurarak kadın farkındalığını oluşturmak, afetten önce bilinçlendirmek, afet öncesinde ve sonrasında da neler yapılacağı konusunda bilinçlendirme için çalışıyor.

  Kent turizmi çeşitleniyor
  Uzmanlık alanlarına ve İzmir’in önceliklerine yönelik yeniden planlanan ana çalışma gruplarından Turizm Çalışma Grubu, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, gönüllü kuruluşlar, üniversitelerin temsilcilerinden oluşan yeni bir yapıya kavuştu. Uluslararası Turizm Derneği Başkanı Serdar Çelenk’in başkanlığında bir araya gelen kurum temsilcileri arasında İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Şube Müdürlüğü, Uluslararası Turizm Derneği, İzmir Ticaret Odası, TÜRSAB Ege Bölgesi, İzmir Turist Rehberleri Odası, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklama Birliği’nin katılımıyla “İzmir Turizminin Çeşitlendirilmesi” konusundaki çalışmalar devam ediyor.
  ‘Bas-Durdur’ ile kadınlar daha rahat
  İzmir Kent Konseyi’nin önceki dönemlerde aldığı bir karar ile İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’ne önerdiği ve toplu taşımada gece saat 22.00’den sonra kadın yolcuların istedikleri güzergâhta indirilmesini sağlayan ‘Bas-Durdur’ uygulaması yaşama geçti. Kadın Meclisi’nin talebiyle halkın yönetime katılımının sağlandığı uygulama İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oybirliğiyle kabul edilerek yaşama geçirildi. Böylece İzmir’de otobüslerde yolculuk yapan kadın vatandaşlar gece saat 22:00’den sonra güzergah üzerinde durak haricinde istedikleri noktada inebiliyor. Uygulamadan memnun olduğunu belirten İzmirli kadınlar, kararın uygulanmasını olumlu bulduklarını kaydediyor.

  Görme engelliler ilaçlarını daha kolay alıyor
  İzmir Kent Konseyi, paydaş kurumların desteğiyle Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen ‘Engelsiz İlaç Projesi’ kapsamında görme engeli olan vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılmak üzere, gönüllü eczanelere ‘sesli ilaç kutusu’ dağıtıyor. Çekoop, EDAK ve İzmir Eczacı Odası ile birlikte yürütülen proje, görme engellilerin kullandıkları ilaçları zamanında ve doğru bir şekilde kullanmasını sağlıyor. Proje kapsamındaki “Sesli Kutular” sadece görme engellilerin değil ihtiyaç duyan herkesin ilacını daha rahat kullanmasına yardımcı oluyor. İçerisine ilaç bilgilerinin kaydedildiği sesli kutularla, ilaçların kullanım bilgileri ve uyarılarını dinleyerek öğrenmek mümkün oluyor. Konsey, yılsonuna kadar toplam 850 adet sesli ilaç kutusunun daha, uygulamaya katılan eczaneler aracılığıyla görme engellilerle buluşmasını hedefliyor. Proje, daha önce eczacılık alanında her yıl düzenlenen Altın Havan Ödülleri kapsamında ‘Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü’ ve TİSK ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk Büyük Ödülü’ ile birlikte iki önemli ödül kazanmıştır.


  Zihinsel engelli çocuklar için parklar renkleniyor
  Yarının engelli gençleri olacak bugünün engelli çocukları için hazırlanmış zihinsel engelli grubuna yönelik gerçekleştirilen ‘Parkımıza Renk Kat’ projesiyle Çocuk Hakları Bildirgesi’nde yer alan her çocuğun modern ve uygun şartlarda eğitim-öğretim alma ve oyun oynama hakları doğrultusunda zihinsel engelli çocuklar için de uygun şartlar yaratılıyor. İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığının desteğiyle İzmir’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli çocukların eğitim gördüğü Özel Eğitim ve Uygulama Merkezleri yerinde incelendi. Okulların eksiklikleri ve yapılması planlanan oyun gruplarıyla ilgili fizibilite çalışmaları tamamlanırken zihinsel engelli çocuklar için sosyal donatı alanlarında uygun şartların yaratılmasına olanak sağlanacak. Proje sayesinde yeniden tasarlanacak park ve sosyal donatı alanları zihinsel engelli çocuklara hizmet edecek ve gelişimlerine büyük katkı sağlayacak.

  Tüketiciye konsey desteği
  İzmir Kent Konseyi, Avrupa Birliği’nin Tüketici ve Sağlığı Koruma Mali Destek Programı kapsamında proje ortağı olan Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) İzmir Şubesi ile tüketici için güçlendirme faaliyetlerinin genişletilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında tüketici konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının fon bulma, işletmelerle ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği geliştirme, diyalog kurma konusunda rehberlik edilmesi ve tüketici hakları üzerine tüketicilere eğitimler verilmesi sağlanıyor.

  Tüketicinin konumunun güçlendirilmesi, Türkiye’deki tüketici örgütlerinin medya ile ilişkileri, tüketici hakları yönüyle ürün güvenliği, yerel yönetim politikaları, enerji politikaları, bankacılık, finans hizmetleri ve abonelik sözleşmeleri, ayıplı mal hizmetlerde yasal tüketici hakları ve firma sorumlulukları, Türkiye’de standardizasyon uygulamaları başlıkları altındaki konular hakkında gerçekleştirilen eğitim ve seminer faaliyetleri özellikle kadınlar için de fırsat yaratıyor. Proje ortağı olan İtalyan Adiconsum CNCU temsilcileri de oturumlara telekonferans sistemi ile katılarak ülkelerindeki tüketici hakları ve uygulamaları konusunda bilgiler veriyor.

  Avrupa Birliği destekli projeler ile işbirliği
  İzmir Kent Konseyi, tüketiciye yönelik gerçekleştirilen Avrupa Birliği programının yanı sıra farklı projelerle de işbirliği sağlayarak kurumsal ağını genişletiyor. Avrupa’daki işsizlik sorununa çözüm olmak üzere Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Avrupa Birliği, Erasmus Plus ve Türkiye Ulusal Ajansının destek programı ile gerçekleşen “Gönüllü ol, Geliş, Geliştir!” projesine iştirak etti. Proje, 8 ülkeden 36 yabancı katılımcıyı İzmir’de buluştururken gençlerin bilgi, beceri ve deneyimlerini arttırmak için topluma yönelik gönüllülük faaliyetlerine aktif olarak katılmalarını teşvik etmeye yardımcı oldu.

  Aynı zamanda Ege Üniversitesi koordinatörlüğünde Portekiz ve Bulgaristan’dan ortakların katılımıyla bu yıl başlatılan “Genç Topluluk Medyası Yaratıcıları İçin Sosyal Girişimcilik” konulu Avrupa Birliği Erasmus Plus Gençlik Programı Projesi’nin Türkiye tarafıyla, ilk danışma kurulu ve yerel paydaş toplantıları gerçekleştirildi. İzmir Kent Konseyi’nin işbirliği sağladığı ve Türkiye’den yerel yönetim, sivil toplum kuruluşu ve eğitim kurumlarından 20’den fazla temsilciyle yapılan ilk yerel toplantıda, proje hedef gruplarına yönelik ihtiyaç analizi sonuçları tartışılırken medyanın gerçek potansiyeliyle doğru kullanımı, sosyal medya kullanımda teknik becerilerin geliştirilmesi, girişimcilik ve iletişim becerilerinin arttırılmasını sağlayacak eğitim modülünün altyapısı şekillendirildi. Analizin diğer ülkelerden gelen sonuçları ve yerel paydaş önerileri 22-23 Haziran tarihlerde Portekiz’in Porto kentinde düzenlenen uluslararası toplantıda tartışılacak. Projenin ikinci aşamasında ise ortak ülkelerin temsilcileriyle sanal platforma taşınacak dört dildeki eğitim planları ve içeriklerinin oluşturulması hedefleniyor.

  Konsey bünyesinde kurulan Kentsel Proje Uygulamaları Çalşma Grubu ise, sezona iddialı bir giriş yapmak üzere kolları sıvadı. Avrupa Birliği ve Dünya Bankası ile yapılan görüşmeler meyvelerini vermeye başlıyor. Türkiye Üstün Zekalılar Yüksel Eğitim Vakfı ile devam eden fizibilite çalışmaları neticesinde oluşturulan Yaşam Laboratuvarı, Akıllı Şehir Uygulamaları ve Üstün Zekalılar Merkezi projeleri konusunda çalışma grubu başkanı Derya Şafak ile işbirliği içinde çalışılmaya devam ediliyor.

  Roman eylem planı masada
  İzmir Kent Konseyi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve sözleşme makamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen SİROMA operasyonu kapsamında Sosyal İçerme Çalışma Grubu oluşturarak Roman vatandaşlara yönelik sosyal içerme eylem planlarının hazırlanması sürecine katılıyor. Merkezi ve yerel idarenin temsilcilerinin yer aldığı toplantılar sonucunda Roman vatandaşların konut, istihdam, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler konularında sosyal içerme politikalarının oluşturulmasına yönelik eylem adımları saptanırken, hazırlanan politika belgeleri ise ilgili kurumlar tarafından uygulanacak. İzmir için hazırlanan Roman eylem planı aynı zamanda ulusal eylem planına da katkı sağlayacak.


  Kentin belleğine yolculuk başlıyor
  Köklü bir tarih ve kültür mirasına sahip İzmir’in kent tarihine yönelik araştırmalar yapmak, projeler üretmek ve hedefler belirlemek üzere kurulan İzmir Tarih ve Kent Araştırmaları Çalışma Grubu, deneyimli kent araştırmacısı Yaşar Ürük başkanlığında çalışmalarına başladı. İzmir kentinin özellikle kaybolan geçmiş ayrıntılarının yanı sıra geleceğine de ışık tutacak çalışma grubu, önümüzdeki dönem faaliyetleri kapsamında İzmirlileri; bilimsel çalışmalar, kent içi eylem ve etkinlikler, söyleşi dizileri ile kentin bilinmezlerine götürerek aydınlatacak. Ürük’ün çalışmalarına, kent belleği ve gelecek vizyonu konusunda entelektüel birikimi ve donanımı yüksek bir ekip de eşlik edecek.

  İzmirliler yaratıcılıklarını konuşturuyor
  Kentlilerin ilgi alanlarına uygun olarak oluşturulan kulüpler sayesinde bireysel üyelerin de bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlayan İzmir Kent Konseyi, bireysel katılımcıları tarafından kurulan Bilimkurgu Kulübü ile hayallerini ve yaratıcılıklarını yetenekleriyle buluşturmak isteyen İzmirlilere destek oluyor. Eğitmenliğini Atilla Eren’in yaptığı ve bu yıl dört ayrı grupta yüze yakın kişiye yönelik verilen Yaratıcı Yazarlık Eğitimleri ilk olarak görme engellilere yönelik gerçekleştirildi. Yaratıcılıklarını teknolojik bir teknikle satırlara döken görme engelliler eğitim sonunda katılım sertifikalarını İzmir Kent Konseyi Başkanı Çağrı Gruşçu’nun elinden aldı. İzmirliler tarafından ilgi gören ve beğeni toplayan eğitimlerin önümüzdeki dönem de devam ettirilmesi planlanıyor.
  Kültür-sanatta ‘Farklı Bir Ses’
  Türkiye’deki iki kadın tiyatrosundan biri olma özelliği taşıyan ve İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Kültür Sanat Çalışma Grubu tarafından beş yıl önce kurulan Farklı Bir Ses Kadın Tiyatrosu Topluluğu, konsey bünyesinde beşinci hizmet yılını da tamamladı. Kentin birçok farklı ilçesinde temsiller sergileyen topluluk, beş yıl boyunca Türkiye’deki birçok ilde de boy gösterdi. Sahneye yansıttığı konularla kadının toplumsal sorunlarını farklı açılardan gözler önüne seren Farklı Bir Ses Kadın Tiyatrosu’nun eğitmenliğini deneyimli tiyatrocu Sırrı Sarıışık sürdürürken, Kadın Meclisi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Moderatörü Tülay Özpolat ve ekibi oyunculuklarıyla göz dolduruyor.

  Konseyin, kültür ve sanattaki ilkleri bununla da sınırlı kalmıyor. Türkiye’nin ilk çocuk playback tiyatro grubu topluluğunu oluşturan İzmir Kent Konseyi, gerçekleştirdiği performanslar ile çocukların sahnede doğaçlama bir performansla kendilerini anlatabildikleri, kendi yaşamları ve sorunları üzerine konuşabildikleri, duygu ve düşüncelerini paylaşabildikleri ve ifade edebildikleri bir ortam oluşturuyor. 12 ila 15 yaş grubundaki çocuklardan oluşan İzmir Kent Konseyi Çocuk Playback Tiyatro Topluluğu’nun eğitmenliğini Şeniz Turan gerçekleştiriyor.

  Sosyal medyada ‘hemşehri iletişimi’
  İzmir Kent Konseyi, gerçekleştirdiği proje ve faaliyetlerin yanı sıra medya iletişim araçlarını etkin şekilde kullanarak İzmirlilerle doğrudan iletişim sağlıyor. Sosyal medyada ‘izmirkentkonsey’ uzantısıyla faaliyet gösteren İzmir Kent Konseyi, resmi web sayfasındaki güncel içerikleriyle konsey hakkında bilgi almak ve kent yönetimine katılmak isteyen İzmirlilerle doğrudan temas ediyor. Konseyin faaliyetlerinin tanıtımı ve çeşitli duyuruların yer aldığı Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal mecraların güncel içeriklerinin hazırlanmasını hem profesyonel hem de gönüllü bir ekip gerçekleştirirken Tanıtım ve Medya Sorumlusu Gözde Ceyhanbaşı koordine ediyor.

  İzmir’e gençlik kattılar, ödülü kaptılar!
  İzmir Kent Konseyi, genç ve kadınlara yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlerle de göz doldurdu. İzmir Kent Konseyi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren gençlik ve kadın meclisleri festivalden, eğitime, uluslararası çalışmalardan, spor faaliyetlerine kadar birçok alanda çalışmalar gerçekleştirdi.

  İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Genç İzmir Festivali ile bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı gençlik festivalini gerçekleştirdi. Kültür, bilim ve eğitim olimpiyatlarına aday olabilecek türden bir etkinliğe imza atan İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 46 sivil toplum örgütünün işbirliğiyle atölye alanlarından görsel sanatlara kadar İzmir’e gençlik katan bir festival düzenlerken “GizFest” ile gelecek yıllar için kente yeni bir marka değeri kazandırdı.

  İzmir’de gençlik alanında çalışan 46 sivil toplum kuruluşunun işbirliğiyle gerçekleşen “Genç İzmir Festivali” projesiyle bir ilki gerçekleştiren İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği`nden “Teşvik Ödülü"nü alarak başarı elde etti. Gelenekselleşmesi planlanan etkinlik, bu yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürüldü.

  İzmir Gönüllü Olimpiyatları ile gençlerin sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sunan İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi, gençlerin, sporun farklı branşlarında faaliyet göstererek gönüllü birer sporcu olarak yetişmesine katkı sunarak hem sosyalleşmelerine hem de kendilerini geliştirme imkânı sunuyor. Futbol, basketbol, voleybol, satranç, buz hokeyi gibi birçok spor dalında kız ve erkek takımlarının karma olarak mücadele ettiği müsabakalar, izleyenler tarafından ise keyifle takip ediliyor.

  İzmir’in gençleri uluslararası arenada
  Ayrıca, ulusal alanda farklı çalışmalara imza atan İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi, AIESEC ile “Consult`N Go” projesi kapsamında protokol imzalayarak farklı ülkelerden İzmir’e gelen gençlerle kurumsal çalışmalar gerçekleştirdi.

  Dokuz ülkeden 18-30 yaş arasındaki gençleri misafir eden Gençlik Meclisi, kurumsal imaj, reklam, örgütlenme, iletişim gibi konular üzerine çalışmalar gerçekleştirdi. İzmir`de yapılan sosyal projelere de misafir olan yabancı misafirleri İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Abla-Ağabey-Kardeş Projesi kapsamında İzmir’in köylerine götürerek köydeki çocukları farklı dillerden misafirlerle kaynaştırırken kültürel bir şölen gerçekleştirildi.

   

  250 ‘lider kadın’ mezun oldu
  İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi ise Kızbes Aydın başkanlığında doğal afetlerde kadın, kültür ve sanat, girişimcilik ve yenilikçi el sanatları, kadın emeği, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın ve siyaset, kadın sağlığı alanlarında faaliyet gösteren çalışma grupları ile kadın sorunlarının tespitini sağlarken çözüm için politika önerileri oluşturdu. Kadınların ekonomik, siyasal ve kültürel gelişimlerini destekleyen ve sosyal konumunun iyileştirilmesi için hak savunuculuğu faaliyetlerine devam eden İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi, bu yıl Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) işbirliğiyle yerel kalkınmada kadın liderliğini desteklemek üzere uygulanan Liderlik Atölyesi ve Kadının İnsan Hakları Derneği işbirliğiyle düzenlenen Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı’nı (KİHEP) tamamladı. Sema Kaya’nın koordinasyonunda gerçekleşen eğitim programları sonucunda katılan İzmirli 250 mezun kadına sertifikaları verildi.

  Akademiler göz dolduruyor
  Kadın Meclisi, bünyesinde sürdürdüğü çeşitli akademilerle de kadının sosyal, ekonomik ve siyasal gelişimini sağlamaya devam ediyor. Moderatörlüğünü Sibel Tatar’ın yaptığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu tarafından düzenlenen Kişisel Gelişim Akademisi, kadınların etkili ve güzel konuşma, beden dili, temel iletişim teknikleri, nefes teknikleri gibi eğitimleriyle kadınların toplum içinde daha özgüvenli olmalarını sağlıyor. Lider Kadın Akademisi ise sosyal, ekonomik ve siyasal yaşamda İzmirli lider kadınlar yetiştirmek üzere her yıl yüzlerce mezun veriyor. Kadın Emeği Çalışma Grubu ise Emekçi Kadın Akademisi ile kadının iş yaşamında karşılaştığı zorlukları ve iş kanununda yer alan sorunları ele alırken her ay konusunda uzman akademisyenlerin katıldığı panellerle kadınları bilgilendiriyor ve politika önerileri oluşturuyor. Grubun moderatörlüğünü ise Aslı Umucu yapıyor. Ayrıca kadın sağlığı konusunda bilinçlendirme faaliyetlerini Op. Dr. Hatice Karahan’ın moderatörü olduğu Kadın Sağlığı Çalışma Grubu gerçekleştiriyor.


  Kadınlar, harikalar yaratıyor
  İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Doğal Afetlerde Kadın Çalışma Grubu’nun hayata geçirdiği “Doğal Afetlerde Kadın” projesiyle doğal afetler öncesi kadın katılımcıların kendilerini ve ailelerini afete nasıl hazırlayacakları, afet sırasında ve sonrasında nasıl davranacakları ve profesyonel ekiplere nasıl katkı sağlayacakları konularında verilen eğitimler İzmirli kadınlar tarafından büyük ilgi gördü. Proje kapsamında düzenlenen Doğal Afetlerde Kadınlar Çalıştayı’nda İzmir’in afet planı ile ilgili üç önemli adım için değerlendirmeler yapılırken dönem içinde yerinde uygulamalı olarak gerçekleştirdikleri ilk yardım ve yangın eğitimleriyle afet gönüllüsü olmak isteyen kadınlar çalışmalara katılım gösteriyor. Afet Kadın projesiyle çalışma grubu toplamda İzmir’deki bin kadının afet gönüllüsü olmasını hedefliyor.

  Türkiye’deki iki kadın tiyatrosundan biri olma özelliği taşıyan ve İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Kültür Sanat Çalışma Grubu tarafından beş yıl önce kurulan Farklı Bir Ses Kadın Tiyatrosu Topluluğu ise sahneye yansıttığı konularla kadının toplumsal sorunlarını farklı açılardan gözler önüne sermeye devam ediyor.

  Girişimci kadınları mesleki yönden desteklemek amacıyla eğitim ve atölye çalışmaları yapan Kadın Girişimi ve Yenilikçi El Sanatları Çalışma Grubu da deneyimli moderatörü Yaşar Danış sayesinde, Türk el sanatlarını günün ihtiyaç ve modasına uygun yenilikçi bir bakış açısıyla kadınlarla buluşturuyor ve ev ekonomilerine katkı sağlamak üzere çalışıyor. Çalışma grubu, kadın girişimini desteklemek üzere bu yıl da tasarım, geri dönüşüm, keçe, dokuma, tekstil, nakış, süsleme, baskı, boyama, ambalaj ve hediye paketleri gibi üretim alanlarında mesleki eğitimler ve atölye çalışmaları gerçekleştirmeyi planlıyor.

  Ödüle doymuyor
  Her dönem gerçekleştirdiği faaliyetler ile ödüllendirilen İzmir Kent Konseyi, bu dönem de Gençlik Meclisi ve gençlik alanında çalışan 46 sivil toplum kuruluşunun işbirliğiyle gerçekleşen “Genç İzmir Festivali” projesiyle Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği tarafından “Teşvik Ödülü"ne layık görüldü. Daha önce de Çekoop ile gerçekleştirdiği Engelsiz İlaç projesi ile Altın Havan Ödülleri kapsamında ‘Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü’ ve TİSK ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk Büyük Ödülü’ kazanmanın gururunu yaşayan İzmir Kent Konseyi, dünyanın en geniş katılımlı kurumlar arası spor organizasyonları arasında yer alan Dragon Festivali’nde de ödüller kazanmıştı. İzmir etabının 35 takımı arasındaki tek engelli takımı olarak 2013 yılında elde ettiği Racing Kategorisindeki birincilik ödülünün ardından, “En İyi Kostüm Hikayesi” ve “En İyi Sosyal Mesaj” kategorilerinde birincilik ödülüne layık görülmüştü.  Kimler görev yapıyor?
  Çağrı Gruşçu başkanlığındaki ve Lütfi Ünal’ın genel sekreterlik görevini sürdürdüğü İzmir Kent Konseyi, İzmir’deki kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, sendikalar, üniversiteler ve muhtarların yer aldığı bir yürütme kuruluyla güçlü kurumsal işbirliğinin örneğini sergiliyor. Yürütme kurulunda İzmir Valiliği’ni temsilen Ahmet Akdeniz, Füsun Çelebi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Barış Karcı, Serpil Ötücü, sivil toplum örgütlerini temsilen Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme ve Dayanışma Derneği’nden Cem Arıkan, Göksu Güçbirliği Spor Derneği’nden Cumhur Ter, Dünya Alevi Bektaşi Derneği’nden Hüseyin Han, Ata Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nden Selda Görgülü, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nden Şengül Baysak, Türkiye Demokratik Dernekler Federasyonu’ndan Yalçın Kocabıyık, meslek odalarını temsilen Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’ndan Mahmut Açıkkar, Ziraat Mühendisleri Odası’ndan Mine Pakkaner, üniversiteleri temsilen Yaşar Üniversitesi’nden Huriye Toker, muhtarları temsilen Konak İlçesi Boğaziçi Mahallesi’nden Yaşar Çavdan, Gençlik Meclisi Başkanı Ersin Yüce ve Kadın Meclisi Başkanı Kızbes Aydın görev yapıyor.

 • 0 Comments:

  Yorum Gönder

  Adres

  Hürriyet Bulvarı No:5/1 K:3/302 Çankaya-Konak/İzmir

  E-posta

  cagri.gruscu@gmail.com
  another

  Telefon

  0232 425 8182
  0232 425 0505 (pbx)

  Mobil

  Whatsapp Hattı